tyrelsen

styrelsen@sollentunaforfattarna.se


Ordförande
  Peter Yngen
Tel: 070-6677991
peter(at)yngen(dot)com
 
Sekreterare
  Heidi Jergovsky
Skyttevägen 11
192 58 Sollentuna
073-6693472
 
Kassör
  Sain Sucha
Box 6099
192 06 Sollentuna
Tel: 96 22 27
Fax: 92 97 22
vudya(at)vudya(dot)se
 
Övriga ledamöter   Veronica Stanei-Macoveanu
Malmvägen 14 C
191 60 Sollentuna
Tel: 072-7602690
    Conny Knutsson
Tel: 073-5428905
conknu(dot)rot(at)gmail.com
    Ulrika Marmfeldt-Lindgren
Tel: 0735-267436
   
Viveka Bossik
Bygatan 8
191 46 Sollentuna
Tel: 357248
070-4962191
aviva(dot)boss(at)gmail(dot)com
    Ingwar Åhman-Eklund
Turevägen 74
191 47 Sollentuna
Tel: 08-928422
ingwarae(at)gmail(dot)com

 

Hemsidan

Webmaster 

Heidi Jergovsky

Ansv. utgivare

Peter Yngen

Illustrationer

Heidi Jergovsky (om inte annat anges)


Material sänds till Heidi Jergovsky - heidi(at)sollentunaforfattarna(dot)seSollentuna Författarsällskaps postgiro: 931191-1
Org.nr. 802448-0272

Stadgar