m oss

 

Sollentuna Författarsällskap utgörs av författare och andra som på något sätt spridit ord, alltifrån sagotanter till "traditionella" författare.
Sällskapet ger ut antologier sedan 1998, ungefär en om året, i olika genrer eller teman.
Vi har aktiviteter både inom och utanför Sällskapet, såsom uppläsningar och debatter om litteratur och språk. Vi anordnar bl a Poetry Slamtävlingar, bokbytardag och har en årlig skrivartävling för högstadiet. Som medlem eller vänmedlem får du även medlemsbrev med tips på litteraturevenemang och skrivartävlingar och möjlighet att utbyta erfarenheter med andra i Sällskapet.
Om du är publicerad författare eller på annat sätt uppfyller våra kriterier är du hjärtligt välkommen att söka medlemskap hos oss (årsavgift 200 kr) Annars är du välkommen i vår vänförening (årsavgift 100 kr).

In English:
Sollentuna författarsällskap is a society of writers resident mainly in Sollentuna, a suburb of Stockholm.  We have 43 authors as our members who write fact and/or fiction.We regularly arrange cultural programs that cover poetryslam, discussions on literary subjects and, in cooperation with other local societies and Sollentuna Council, recital and musical events.
The society was formed in 1996. Since then we have published 10
anthologies.

Kontakta oss!
Vår postadress är:

Sollentuna Författarsällskap
Box 6099
192 06 Sollentuna


Eller via e-post: Heidi, sekreterare heidis@letter.st

Postgiro: 931191-1
Org.nr. 802448-0272