Göran C-O Claesson


Uppgift

Jag visste jag fått en uppgift.
Jag visste det redan som barn.
Den skulle visa sig!


Undertiden
var det var bra att sköta skolan.


Jag visste jag fått en uppgift.
Jag undrade vad den var
och vad den skulle kräva.


Undertiden
var det bra att ta examen.


Jag letade efter min uppgift
i rörelse efter rörelse.


Undertiden
blev min familj allt viktigare.


Nu har jag vuxna barnbarn.
Nu begraver jag vänner
och begrundar Fonus vita arkiv.


Undertiden
spanar jag efter min uppgift.Argument

Fjortonåringar på rad.
Några hör vad han säger.
Fjortonåriga ögon på rad.
De flesta ser vad han gör.

En gud, bara en, men ändå tre.
Prästen förklarar.
Han vankar längs raden,
fram och tillbaka
Några hör, de flesta ser.

Ögon följer åt vänster.
Ögon följer åt höger.
Ögon följer uppåt
när han kastar sin nyckelknippa,
nedåt när han fångar knippan.

Upp på Fadern, sedan ned.
Upp på Sonen, sedan ned.
Upp på Den Helige Ande, sedan ned.

De som både hör och ser,
de förstår
att prästen inte tror.

Tvåbäddsrum

Synen, talet och vänster hand
det var allt hon hade kvar
Snälla diakonissor
skötte hennes förlamade kropp
och kämpade för hennes liv.

En trotjänarinna,
det var vad hon varit.
En ängel,
det var vad hon blev.
En ängel för nya väninnan
i sängen bredvid.
Hon log mot väninnan,
hon pratade med henne,
hon ringde på klockan åt henne.

Hon fick aldrig behålla väninnan.
Det hann alltid komma en ny
till sängen bredvid.

Vid det sjuttonde året
skrek väninnornas ängel
sitt Eli, Eli, lema sabachtani!
Hon skrek allt hon förmådde:

Herre Gud!
Varför straffar du mig så länge?

Vad är det för synd jag begått?
Tala om vad det är jag gjort?
Det måste vara något förfärligt!
Kan jag inte få göra bot?
Herre Gud, förbarma dig över mig!
Låt mig få sluta!

Hon fick inte sluta den gången heller
när min mormor dog där bredvid:
Hennes skri kan jag ännu höra
när någon inte får dö.

Egna ögon

Titta, grabbar!  En Fiesler-Storch!
Det såg de tre grabbarna direkt.
Hemma byggde de modeller.
De kunde krigets olika plan.

Järnkors under vingen!
Hakkors på stjärten!
Nationalitetsbeteckningar,
det var något de var säkra på.
Tyskt spionplan!
Vi måste iväg och ringa!

Vänta lite!  Motorn hackar!
Planet nödlandar ju!
Vi måste springa fram
och se vart tyskarna tar vägen!

Det var en Fiesler-Storch!
Den var tydligt målad
med den svenska kronan,
med det blågula märket
och med SE-bokstäverna.

Tre grabbar  stirrar.
Det tar tid för dem
att tro sina ögon.

Välkomst

Efter tjugotvå cykelmil
går  benen av sig själva
men inte fort.

Inne i stenstaden
finns mycket att se,
uppåt mot höga hus,
framåt längs vedstaplar,
åt sidorna med mjölkbutiker
och fiskbutiker med rinnande fönster.

Inne i stenstaden
finns mycket att höra
mellan kuskar och cykelbud,
mellan konduktörer och påstigande
mellan gående
som bär eller drar eller skjuter.

Då får han höra
de första orden i Stockholm:
Kör på, bonndjävel!
Hämnd

Klassföreståndaren
fick hela klassen att skratta.
Han läste högt från katedern
den svage elevens engelska fel.

Klassföreståndaren
gav den svage eleven order att tiga
när en engelsk reselektor tog vid.
med sina grammatiska fel.

Klassföreståndaren
fanns inte längre i livet
när den svage eleven
kom hem från England
med Matriculation Exam.
Val

Ja, visst var hon härlig!
Det var inte det!
Nej, inte tröttnade jag på henne!
Så som hon var i sängen!
Nej, nå't sån't,
det får man väl bara uppleva
en gång i livet.

Ja, det var synd
att hon skulle ta det så hårt.
Men jag ville ju bilda familj!
Och hon var professorsdotter.
En annan . . .
Hon studerade
och skulle bli akademiker.
En annan . . .

Hon var väldigt snygg, det var hon
  --  men hon var  så smal!
Hon var inget för avel!
Jag ville ju bilda familj!
Då är det bäst med breda höfter
och en kvinna som . . .
Ja, en annan . . .

Hon borde ha förstått själv!
Ja, nu har jag två grabbar
och dom har en riktig morsa.
Men det var synd
att hon skulle ta det så hårt.
Folkskola

Magistern kan väl lära oss engelska!
Vår vanliga magister kan inte engelska!
Magistern!

Årskurs fem och sex och sju
i samma klass
blir allt ivrigare.

Ta det lugnt!
Jag är vikarie!
Jag får inte ändra i schemat!

Magistern!
Vi kommer tidigare på morron!
Magistern kan väl försöka!

Magistern försökte.
Barnen kom en halvtimme
innan skoldagen började.
De kom en hel termin.

De var tolv och tretton och fjorton år
and eager to learn.
Vikt

Ja, till sist var det då språket.
Amanuensen skriver för lätt!
Nej, inte lättvindigt, visst inte!
Men man förstår amanuensens utkast
utan vidare!
Detta är ett ämbetsverk.
Verkets yttranden
måste väga tungt.
Amanuensen måste lära sig
att lägga tyngd i språket!

Auktoritet

Han grips av beundran
för Marcus Wallenberg
när Internationella Handelskammaren
håller kongress.

Skärpt och saklig
fördelar denna legend
sina uppdrag bland direktörerna.
De skall tala, bevaka och rapportera.
Den svenska delegationen
blir effektivast av alla
och får mest med sig hem.

Han märker att det finns direktörer
som vill synas
av  Markus Wallenberg
och försöker skymma andra.

Han fotograferar presidiet
när det leds av Wallenberg.
Han låter polaroidfotot torka
när alla går till lunch.
När direktörerna kommer tillbaka,
är fotot så torrt det kan bli.
Det är också rivet i bitar.
Någon har hjälpt Dodde
att vara, icke synas.

Han grips av förundran över spelet
kring Markus Wallenberg.

Vindar

I Hjorts röda grammatik
läste min mor:
Gott
hat die Welt geschaffen.

I Hjorts röda grammatik
läste jag:
Der Führer
hat Ordnung geschaffen.

I Hjorts röda grammatik
läser min dotter:
Der Künstler
hat ein Meisterwerk geschaffen.

Vi tillhör ett folk
som väter fingret
och känner efter
hur vinden blåser.

Ansvar

Det var helt förfärligt för mig,
det som hände!
Flyktingarna hade gnällt länge
över att de var långt från stan.
För all del,
storstadsbor från Warszawa
trivs väl inte i Marstrand på vintern.

Plötsligt segnade en man ned
med tydliga symtom på hjärtinfarkt.
Jag fick faktiskt allt att klaffa
med båt över sundet
och ambulans till Sahlgrenska.
Inom mindre än fyrtio minuter
rullades han in på intensiven,
och där stod läkarna beredda.
Och kan du tänka dig vad som hände?

Karl'n hoppar upp från båren!
Han presenterar sig för läkarna
som en kollega!
Han berättar för läkarna
att han bara ville testa
om sjukvården fungerade
på förläggningen ute på ön.
Han skakade han med läkarna.
De skrattade, konstigt nog.

Ja, du kan förstå hur jag kände mig!
Jag skämdes som en hund!
Det var ju jag som hade ansvaret!

Det föreståndaren ville.
det var att ta hand om.
Han var  svensk.

Rätt man

Veteranordföranden
i Statens Offentliga Utredande
på telefon:
Vi måste ge ledamöterna lite uppmuntran.
Vi tvingas vänta på sakkunnig rapporter.

Utredningen drar ut på tiden.
Kommittéarvodena är låga.
Huvudsekreteraren lyssnar,
men han förstår inte.

Ordföranden fortsätter:
Nu, inför semestrarna,
måste vi ge dem arvoden
för lite fler sammanträden!

Huvudsekreterarn tror inte sina öron.
Utanordna betalning
för möten som inte ägt rum?

Ordföranden skriker:
Du är ju dum!

Huvudsekreteraren for på semester,
stolt och utan att utanordna.
Hans vikarie gjorde det i stället.
Han var inte dum.
Han blev generaldirektör.

Demonstration

Hon arbetade i en organisation
man lyssnar till.
Hon klättrade i ett parti
med makt.
Hon syntes och hördes.

Jag ska iväg till Arlanda.
Jag ska hämta amerikaner
till konferensen.
Jag tar med mina färgade barn
så att amerikanerna förstår
var vi står i sådana frågor.

Det blev tyst omkring henne.

Årgångar

Den ene aidsinformatören
var ung när pillret kommit.
Han ömkar sig över ungdomarna.
Han tycker gränslöst synd om dem.
De skruvar på sig.

Den andre aidsinformatören
var ung långt före pillret
och de lagliga aborterna.
Han talar om för ungdomarna
hur de bör skydda sig.
De lyssnar.