Bli medlem


Sollentuna Författarsällskap utgörs av författare och andra som på något sätt spridit ord, alltifrån sagotanter till "traditionella" författare.
Vi har aktiviteter både inom och utanför Sällskapet, såsom uppläsningar och debatter om litteratur och språk. Vi anordnar bl a Poetry Slamtävlingar, bokbytardag och litterära aftnar. Som medlem eller vänmedlem får du även medlemsbrev med tips på litteraturevenemang och skrivartävlingar och möjlighet att utbyta erfarenheter med andra i Sällskapet.
Vi ger ut ungefär en antologi om året, och i dem får både våra vänmedlemmar och medlemmar komma med bidrag till. Om du är publicerad författare, eller på annat sätt uppfyller våra kriterier på att sprida ord, är du hjärtligt välkommen att söka medlemskap hos oss (årsavgift 200 kr) Annars är du välkommen i vår vänförening (årsavgift 100 kr).

Skriv en kort presentation av dig själv och mejla Heidi Jergovsky, vår sekreterare, om du är intresserad av att bli medlem eller vänmedlem. heidis@letter.st